IDICO-CONAC ký kết hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần SECOIN Phú Mỹ
13/06/22
 
Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) đã ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần SECOIN Phú Mỹ về việc thuê lại đất tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.
 
Ảnh: Đàm phán, ký kết HĐTĐ tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giữa hai đơn vị:
 
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) và CTCP SECOIN Phú Mỹ
đàm phán, ký kết Hợp đồng thuê đất tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC

 
Ông Lê Thanh Tùng – Giám đốc IDICO-CONAC và Ông Đinh Hồng Kỳ – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SECOIN Phú Mỹ
ký kết Hợp đồng thuê đất tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC
 
 
Giám đốc IDICO-CONAC, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SECOIN Phú Mỹ và cán bộ hai đơn vị chụp hình lưu niệm
tại Lễ ký kết Hợp đồng thuê đất tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC
 
Dự án Nhà máy sản xuất ngói màu cao cấp và sản phẩm cơ khí kiến trúc do Công ty Cổ phần SECOIN Phú Mỹ làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC có diện tích đất thuê 2,53 ha; tổng số vốn đầu tư là 294 tỷ đồng; Dự án có quy mô sản xuất ngói màu cao cấp công suất 2.000.000 m2/năm và sản xuất sản phẩm cơ khí kiến trúc với công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm.
 
Dự kiến thời gian thiết kế và xây dựng nhà máy từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022; thời gian lắp đặt máy móc, thiết bị từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 01 năm 2023, vận hành thử nghiệm trong tháng 02 năm 2023 và đưa vào nhà xưởng vào hoạt động sản xuất từ tháng 3 năm 2023.
 
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC