Đảng ủy CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
17/01/22

Chiều 14/1, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Đồng chí Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo triển khai có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục chính trị, phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đầy đủ, kịp thời.
 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Đảng bộ Khối Cơ quan và  Doanh nghiệp tỉnh BRVT

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xem xét ra quyết định kết nạp 345 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 100,9% chỉ tiêu). Tính đến ngày 31/12/2021, Đảng bộ Khối có 123 tổ chức cơ sở đảng với 59 đảng bộ cơ sở, 64 chi bộ cơ sở, 6.655 đảng viên.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát 14 tổ chức đảng gắn với vai trò, trách nhiệm của bí thư, phó bí thư cấp ủy; cho ý kiến phê duyệt bổ sung quy hoạch, kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 7 đơn vị.
Năm 2022, Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết kịp thời, phát hiện, chấn chỉnh, ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm, những vụ việc nổi cộm…
 
Đồng chí Trần Thanh Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty
báo cáo tham luận tại Hội nghị
tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh


Đảng bộ Công ty đón nhận giấy khen: “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021"
do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng

Với những thành tích và kết quả đạt được trong năm 2021, Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO vinh dự được chọn phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021"...

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC