Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với IDICO - CONAC
10/12/20

Sáng ngày 10/12/2020, Đoàn Công tác Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh do Đồng chí Lương Thị Lệ Hằng, Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO theo kế hoạch công tác năm 2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
làm việc Đảng ủy, Ban Giám đốc IDICO-CONAC theo Kế hoạch công tác năm 2020

Tại buổi làm việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghe các đồng chí Lê Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Đồng chí Trần Thanh Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Đảng và những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị. Năm qua dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài gây ra nhiều khó khăn, thách thức song với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng ủy, sự điều hành hiệu quả của Ban Giám đốc, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông của đơn vị giao. Cụ thể: tổng giá trị sản lượng 302,6 tỷ Đồng đạt 104% kế hoạch năm; doanh thu 237,5 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 56,8 tỷ Đồng đạt 118% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 31,5 tỷ Đồng đạt 130% kế hoạch năm; cổ tức 30% đạt 100% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người 13,5 triệu đồng/người/tháng đạt 100% kế hoạch năm. Công tác tổ chức, xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên; hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên; công tác chính sách, chăm lo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội được Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty quan tâm thực hiện hiệu quả…

Đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối CQDN, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty
báo cáo Đoàn Công tác hoạt động SXKD, công tác Đảng và những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Thị Lệ Hằng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh mà đơn vị đạt được với đa lĩnh vực ngành nghề đã giúp đơn vị vượt qua được khó khăn trong đại dịch Covid 19, tin tưởng vào sự phát triển ngày một bền vững của IDICO-CONAC.
 
Đồng chí Lương Thị Lệ Hằng, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy - BGĐ Công ty IDICO-CONAC

Đồng chí Lương Thị Lệ Hằng - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
trao quà lưu niệm cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty

Dưới sự lãnh đạo, điều hành của Cấp ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty; tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, đi đầu gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đưa doanh nghiệp làm ăn ngày càng hiệu quả. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Tỉnh kịp thời, tháo gỡ khó khăn, quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong Khối nói chung và Công ty IDICO - CONAC tiếp cận, khai thác có hiệu quả các nguồn lực của Tỉnh, phù hợp với thế mạnh của Công ty về đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở, du lịch khách sạn, xây lắp…góp phần xây dựng Tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC