Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
27/05/20

Ngày 26/5 tại Thành phố Vũng Tàu, Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Chu Văn Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đại diện các Ban Đảng ủy Khối cùng đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Chu Văn Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
dự Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

 
Đảng viên tham dự Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty đề nghị mỗi cán bộ Đảng viên phát huy dân chủ trong Đảng và trí tuệ tập thể đóng góp hoàn thiện các văn kiện Đại hội; sáng suốt lựa chọn đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ, năng lực thực tiễn bầu vào BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty
Phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Thanh Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cho biết:
+ Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên: Đảng bộ Công ty hiện có 06 chi bộ trực thuộc với 52 đảng viên, trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ kết nạp được 17 Đảng viên (đạt 113% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội), năm 2015-2019 Đảng bộ Công ty luôn đạt danh hiệu vững mạnh tiêu biểu, 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; không có Đảng viên bị kỷ luật, vi phạm..
+ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tăng trưởng ổn định, bền vững qua các năm, Cụ thể: Về giá trị tổng sản lượng sản xuất kinh doanh, giá trị thực hiện năm 2015 là 414,5 tỷ đồng, đến năm 2019 là 499,750 tỷ đồng, bằng 120,56% so với năm 2015, tăng bình quân là hàng năm là 5%. Về doanh thu: giá trị thực hiện năm 2015 là 255 tỷ đồng, đến năm 2019 là 285 tỷ đồng, bằng 111,7% năm 2015, tăng bình quân hàng năm 4%. Về lơi nhuận: giá trị thực hiện năm 2015 là 8,6 tỷ đồng, đến năm 2019 là 41,282 tỷ đồng bằng 490%  năm 2015, tăng bình quân hàng năm 95%. Thu nhập người lao động: thực hiện năm 2015 là 7,3 triệu đồng/người/tháng; đến năm 2019 là 13,5 triệu đồng/người/tháng; bằng 178% năm 2015, tăng bình quân hàng năm 19,5%...
+ Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động được quan tâm và thực hiện đầy đủ theo quy định…

  Đồng chí Trần Thanh Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty xác định Mục tiêu tổng quát là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững hướng tới tương lai”. Trên cơ sở đó, Đảng bộ đề ra các chỉ tiêu chủ yếu giai đoàn 2020-2025: Tổng sản lượng 2.715 tỷ đồng, doanh thu 2.473 tỷ đồng, vốn điều lệ 250 tỷ Đồng, thu nhập bình quân đầu người 14 triệu đồng/tháng, cổ tức bình quân hàng năm 50%; 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, phát triển 10 Đảng viên mới….

Đại hội tham luận và nhất trí cao Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện đại hội cấp trên.


Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ 5
Phát biểu tham luận tại Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Bí thư Chi bộ 1
Phát biểu tham luận tại Đại hội


Ảnh: Biểu quyết các nội dung văn kiện tại Đại hội
 

Ảnh: Biểu quyết các nội dung văn kiện tại Đại hội

Ảnh: Biểu quyết các nội dung văn kiện tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chu Văn Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh ghi nhận sự và biểu dương kết quả Đảng bộ IDICO-CONAC đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; gợi ý các giải pháp để Công ty gia tăng năng lực cạnh tranh nhằm ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh sau đại dịch COVID-19; đề nghị Đảng ủy Công ty tiếp tục thường xuyên quan tâm xây dựng nguồn nhân lực; quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động...


Đồng chí Chu Văn Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh
phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty
nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu (lần I) gồm 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết với số phiếu tính nhiệm cao, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch theo Điều lệ Đảng, Quy chế, Quy định của Đảng.


Ảnh: Bầu BCH Đảng bộ Công ty, Bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên tại Đại hội
 
Ảnh: Bầu BCH Đảng bộ Công ty, Bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên tại Đại hội

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã bầu đồng chí Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công ty tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy; bầu đồng chí Trần Thanh Kiều giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Ủy ban Kiểm tra Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và kết thúc thành công tốt đẹp.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC