IDICO-CONAC ký kết hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH NOVAS EZ Việt Nam
07/09/20

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) đã ký Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Novas EZ Việt Nam (Hàn Quốc) về việc thuê lại đất tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC.
 
Ảnh: Đàm phán, ký kết HĐTĐ tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC giữa hai đơn vị:
 
Ông Lê Thanh Tùng – Giám đốc IDICO-CONAC và Ông Jang Jae Hyun – Tổng Giám đốc Công ty TNHH NOVAS EZ Việt Nam
đàm phán, ký kết Hợp đồng thuê đất tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC

Giám đốc IDICO-CONAC, Tổng Giám đốc Công ty TNHH NOVAS EZ Việt Nam và cán bộ hai đơn vị chụp hình lưu niệm
tại Lễ ký kết Hợp đồng thuê đất tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC

Dự án Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp linh kiện điện tử; sản xuất lắp ráp thiết bị y tế để kiểm tra lượng đường trong máu do Công ty TNHH NOVAS EZ Việt Nam làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC có diện tích đất thuê 2 ha; tổng số vốn đầu tư là 4.5 triệu USD; Dự án có quy mô sản xuất thiết bị linh kiện điện tử 8.000.000 sản phẩm/năm; thiết bị kiểm tra lượng đường trong máu 2.000.000 sản phẩm/năm.

Dự kiến thời gian thiết kế và xây dựng nhà xưởng (giai đoạn 1) từ tháng 11 năm 2020 - tháng 3 năm 2021, thời gian lắp đặt máy móc, thiết bị và vận hành thử trong tháng 3 năm 2021, tuyển dụng lao động và đào tạo từ tháng 3 năm 2021 và tiến độ đưa vào nhà xưởng vào hoạt động sản xuất từ tháng 9 năm 2021; giai đoạn 2 được triển khai xây dựng từ quý III năm 2022 đến quý IV năm 2024.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC