Thông báo về việc bán thanh lý tài sản theo hinh thức chào giá cạnh tranh
27/11/18

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)
Thông báo về việc bán thanh lý tài sản theo hình thức chào giá cạnh tranh.
Nội dung cụ thể như sau:


Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC