Thông báo về việc bán thanh lý tài sản theo hinh thức chào giá cạnh tranh
18/04/18


Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)
Thông báo về việc bán thanh lý tài sản theo hình thức chào giá cạnh tranh.
Nội dung cụ thể như sau:

 

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC