Hôm nay: , Ngày 21/07/2024
Hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC
31/08/16

Ngày 30 tháng 8 năm 2016, Tổng cục Môi trường đã có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 80/GXN-TCMT qua đó xác nhận việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với một số công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 1 của dự án đầu tư "xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC theo quy định của pháp luật hiện hạnh.
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC