Hôm nay: , Ngày 21/07/2024
Xây dựng trạm xử lý nước thải trong KCN Mỹ Xuân B1-CONAC
20/3/2014
Sáng ngày 23 tháng 03 năm 2011, Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chính thức làm lễ khởi công xây dựng Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC. Hệ thống xử lý nước thải dự tính được xây dựng với công suất xử lý khoảng 1000m3/ngày đêm. Với tổng chi phí đầu tư dự tính khoảng 33 tỷ VNĐ.
Xây dựng trạm xử lý nước thải trong KCN Mỹ Xuân B1-CONAC

Sáng ngày 23 tháng 03 năm 2011, Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO chính thức làm lễ khởi công xây dựng Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC. Hệ thống xử lý nước thải dự tính được xây dựng với công suất xử lý khoảng 1000m3/ngày đêm. Với tổng chi phí đầu tư dự tính khoảng 33 tỷ VNĐ.
 
Theo dự tính, nhà máy sẽ sớm được đưa vào hoạt động vào quí IV/2012.

Xem trọng sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu việc ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh đó là mục tiêu để khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC hoàn thành sớm việc xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp đáp ứng theo các tiêu chuẩn qui định của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường.
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC