Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức trồng cây “Vì một Việt Nam xanh” tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC
20/06/22
 
Thực hiện Kế hoạch số 822-KH/TĐTN-BPT ngày 26/1/2022 của Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu về việc Triển khai trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” năm 2022.
 
Sáng ngày 19/6/2022, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kết hợp với các đơn vị Đoàn cơ sở Cụm thi đua số II và Công đoàn Công ty TNHH Dobla Châu Á tổ chức thực hiện chương trình Trồng cây gây rừng chủ đề “Gieo rừng – Thêm màu xanh cho cuộc sống” tại đường nội bộ số 5 - KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
.
Đoàn Thanh niên IDICO-CONAC, Đoàn Cơ sở Cụm Thi đua số II, Công đoàn Công ty TNHH Dobla Châu Á
tổ chức trồng cây "Vì một Việt Nam xanh" năm 2022 tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC

 

Đoàn Thanh niên IDICO-CONAC
tổ chức trồng cây "Vì một Viêt Nam xanh" năm 2022

 

Anh Nguyễn Văn Tâm - Bí thư Đoàn Thanh niên IDICO-CONAC
trồng cây thực hiện Chương trình "Vì một Việt Nam xanh" năm 2022

 
Đoàn viên - Thanh niên - Người lao động Công ty IDICO-CONAC, Công ty TNHH Dobla Châu Á, Cụm thi đua số II
trồng cây thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" năm 2022
 
Buổi lễ trồng cây nhằm cụ thể hoá khu đất trồng cây xanh tập trung trong đồ án quy hoạch KCN Mỹ Xuân B1-CONAC, đồng thời tuyên truyền giáo dục, mục đích ý nghĩa của “trồng cây”, động viên các đoàn viên thanh niên, cán bộ - công nhân viên tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về tác dụng của trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan.
 
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC