Đảng ủy Công ty IDICO-CONAC tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII.
26/07/17

Sáng ngày 26/7 tại Hội trường Công ty, Đảng ủy IDICO-CONAC đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII. Tới dự và quán triệt nội dung Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tám - Uỷ viên ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối Doanh nghiệp; đồng chí Trần Thanh Kiều -  Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ, HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể Đảng viên, CBCNV phòng ban Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty.
Phát biểu khai mạc và quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Kiều - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty đề nghị mọi người tập trung học tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm nắm vững nội dung, quan điểm cơ bản của Hội nghị để vận dụng thiết thực, hiệu quả vào thực tiễn công việc, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết.


Đồng chí Trần Thanh Kiều - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị 

Ngay sau phát biểu khai mạc và quán triệt Hội nghị của Đồng chí Trần Thanh Kiều, Hội nghị vinh dự được Đồng chí Trần Văn Tám lên triển khai các nội dung cơ bản Hội nghị đó là “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”

Đồng chí Trần Văn Tám Uỷ viên ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối Doanh nghiệp
triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị 

Trong khoảng thời gian ngắn nhưng bằng trách nhiệm, kiến thức và lòng nhiệt tình của mình đồng chí Trần Văn Tám đã giúp Hội nghị nắm bắt được những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII. Sau Hội nghị, Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Đảng Ủy IDICO-CONAC có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; đồng thời đề nghị các học viên viết bài thu hoạch về việc học tập Nghị quyết, đề xuất những giải pháp, kiến nghị để triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ cụ thể của mỗi cá nhân tại Công ty.
Sau hơn hai tiếng làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC