Lịch công tác từ ngày 19.9.2022 - 25.9.2022 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 16.9.2022)
22/09/22
 
                     

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 19/9/2022 đến 25/9/2022)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 16/9/2022

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 19/9/2022)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban Công ty Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban Công ty Phòng Họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 20/9/2022)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 21/9/2022)

Sáng

     
    
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 22/9/2022)

Sáng

+ 08h00 Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Lê Thanh Tùng - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Hội trường B - Trung tâm Hội nghị Tỉnh BRVT
     
    
     
     

Chiều

  
  
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 23/9/2022)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều   
    
     
     
     

Thứ 7 
(Ngày 24/9/2022)

Sáng

  
  
     
     
     

Chiều

  
     
     
     
     

Chủ nhật 
(Ngày 25/9/2022)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC