Lịch công tác từ ngày 29.8.2022 - 04.9.2022 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 26.8.2022)
30/08/22
 
                  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 29/8/2022 đến 04/9/2022)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 26/8/2022

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 29/8/2022)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban Công ty. Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban Công ty. Phòng Họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 30/8/2022)

Sáng

+ 08h30 Tham dự phiên tòa sơ thấm: tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Agribank Việt Nam và bị đơn là Công ty TNHH Đá tấm xây dựng cao cấp. Phòng Đầu tư; Phòng TCKT Trụ sở Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 31/8/2022)

Sáng

+ 08h30 Dự họp trực tuyến về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động SXKD do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức. Giám đốc công ty; Ông Tuấn (Phó GĐ Công ty); Bà Trang (Trưởng phòng Đầu tư); Ban QLDA. Phòng họp Công ty
+ 09h00 Tham gia giám sát và chứng kiến việc giao tài sản của Công ty TNHH Đá tấm xây dựng cao cấp cho Công ty TNHH Đại Hoàn Việt.  Phòng Đầu tư; Ban QLDA, Xí nghiệp TM DV xà XD Kho lưu giữ tài sản Công ty TNHH Đá tấm
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 01/9/2022)

Sáng

     
     
    
     
     

Chiều

  
  
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 02/9/2022)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều   
    
     
     
     

Thứ 7 
(Ngày 03/9/2022)

Sáng

  
  
     
     
     

Chiều

  
     
     
     
     

Chủ nhật 
(Ngày 04/9/2022)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC