Dự án xây nhà ở xã hội tại số 334, đường Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận
03/20/14
Theo công văn số 2912/UBND-VP, ngày 07 tháng 5 năm 2013. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại số 334, đường Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu.
Dự án xây nhà ở xã hội tại số 334, đường Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận.
Theo công văn số 2912/UBND-VP, ngày 07 tháng 5 năm 2013. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại số 334, đường Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu.
     1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
     2. Tên dự án: Khu nhà ở xã hội Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
     3. Địa điểm xây dựng dự án: Số 334, đường Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu.
     4.Diện tích sử dụng đất: 418m2
     5. Hình thức đầu tư: Đầu tư bằng nguồn vốn của chủ đầu tư
     6. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nhà ở xã hội cho CB-CNV của Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

Phối cảnh và giải pháp mặt bằng Dự án công trình Tải file
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC