Lịch Công tác ngày 13.9.2021 - 19.9.2021 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 10.9.2021)
16/09/21

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 13/9/2021 đến 19/9/2021)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 10/9/2021

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 13/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 14/9/2021)

Sáng

+ 07h30 Tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh BRVT. Đồng chí Lê Thanh Tùng - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.  Phòng họp Đảng ủy Khối
+ Tham dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở do Trường Chính trị tỉnh BRVT tổ chức. Bà Hạnh (Bí thư Chi bộ 1), Bà Lan Anh (Bí thư Chi bộ 2), Ông Tuấn (Bí thư Chi bộ 6) Học trực tuyến
     
     
     

Chiều

+ Tham dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở do Trường Chính trị tỉnh BRVT tổ chức. Bà Hạnh (Bí thư Chi bộ 1), Bà Lan Anh (Bí thư Chi bộ 2), Ông Tuấn (Bí thư Chi bộ 6) Học trực tuyến
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 15/9/2021)

Sáng

+ Tham dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở do Trường Chính trị tỉnh BRVT tổ chức.  Bà Hạnh (Bí thư Chi bộ 1), Bà Lan Anh (Bí thư Chi bộ 2), Ông Tuấn (Bí thư Chi bộ 6) Học trực tuyến
     
     
     
     

Chiều

+ Tham dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở do Trường Chính trị tỉnh BRVT tổ chức. Bà Hạnh (Bí thư Chi bộ 1), Bà Lan Anh (Bí thư Chi bộ 2), Ông Tuấn (Bí thư Chi bộ 6) Học trực tuyến
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 16/9/2021)

Sáng

+ Tham dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở do Trường Chính trị tỉnh BRVT tổ chức. Bà Hạnh (Bí thư Chi bộ 1), Bà Lan Anh (Bí thư Chi bộ 2), Ông Tuấn (Bí thư Chi bộ 6) Học trực tuyến
     
     
     
     

Chiều

+ Tham dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở do Trường Chính trị tỉnh BRVT tổ chức.  Bà Hạnh (Bí thư Chi bộ 1), Bà Lan Anh (Bí thư Chi bộ 2), Ông Tuấn (Bí thư Chi bộ 6) Học trực tuyến
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 17/9/2021)

Sáng

+ 08h00 Dự hội nghị trực tuyến hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm duy trì hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ban Giám đốc, Phòng Đầu tư Phòng họp Công ty
+ Tham dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở do Trường Chính trị tỉnh BRVT tổ chức. Bà Hạnh (Bí thư Chi bộ 1), Bà Lan Anh (Bí thư Chi bộ 2), Ông Tuấn (Bí thư Chi bộ 6)  Học trực tuyến
     
     
     
 Chiều + Tham dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở do Trường Chính trị tỉnh BRVT tổ chức. Bà Hạnh (Bí thư Chi bộ 1), Bà Lan Anh (Bí thư Chi bộ 2), Ông Tuấn (Bí thư Chi bộ 6) Học trực tuyến
     
     
     
     

Thứ 7 
(Ngày 18/9/2021)

Sáng

+ Tham dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở do Trường Chính trị tỉnh BRVT tổ chức.  Bà Hạnh (Bí thư Chi bộ 1), Bà Lan Anh (Bí thư Chi bộ 2), Ông Tuấn (Bí thư Chi bộ 6) Học trực tuyến
     
     
     
     

Chiều

+ Tham dự lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở do Trường Chính trị tỉnh BRVT tổ chức. Bà Hạnh (Bí thư Chi bộ 1), Bà Lan Anh (Bí thư Chi bộ 2), Ông Tuấn (Bí thư Chi bộ 6)  Học trực tuyến
     
     
     
     

Chủ nhật 
(Ngày 19/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC