Lịch Công tác ngày 06.9.2021 - 12.9.2021 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 03.9.2021)
06/09/21

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 03/9/2021

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 06/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 07/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 08/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 09/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 10/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7 
(Ngày 11/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật 
(Ngày 12/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     


Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC