Lịch Công tác ngày 30.8.2021 - 05.9.2021 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 27.8.2021)
01/09/21

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 30/8/2021 đến 05/9/2021)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 27/8/2021

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 30/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 31/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 01/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 02/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 03/9/2021)

Sáng

+  09h00  Dự họp giao ban trực tuyến Kiểm điểm công việc thực hiện tháng 8/2021 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2021 Giám đốc Công ty, Ông Dũng  (UV HĐQT), Các Phó Giám đốc Công ty, Trưởng , Phó các Phòng, Ban, Đơn vị, Phụ trách kế toán, Chủ tịch Công đoàn Họp trực tuyến
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7 
(Ngày 04/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật 
(Ngày 05/9/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC