Lịch Công tác ngày 23.8.2021 - 29.8.2021 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 20.8.2021)
20/08/21

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 23/8/2021 đến 29/8/2021)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 20/8/2021

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 23/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 24/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 25/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 26/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 27/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7 
(Ngày 28/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật 
(Ngày 29/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC