Lịch Công tác ngày 16.8.2021 - 22.8.2021 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 13.8.2021)
13/08/21

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 16/8/2021 đến 22/8/2021)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 13/8/2021

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 16/8/2021)

Sáng

+ Họp báo cáo về Dự án Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Ông Tuấn (Phó GĐ Cty), Ông Hiếu (Phó GĐ Cty), Bà Hạnh (KTT), Ông Dũng (Trưởng Ban QLDA), Ông Cải (Phó Ban QLDA), Ông Tâm (Phó Ban QLDA), Ông Thắng (GĐ XN TMDVXD), Ông Khôi (Phó phòng KHKT), Ông Hiểu (BLQDA Bắc Châu Giang) Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 17/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 18/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 19/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 20/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7 
(Ngày 21/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật 
(Ngày 22/8/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC