Lịch Công tác ngày 15.02.2021 - 21.02.2021 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 16.02.2021)
17/02/21

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 15/02/2021 đến 21/02/2021)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 16/02/2021

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 15/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 16/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 17/02/2021)

Sáng

+ 08h00 Gặp mặt đầu xuân Tân Sửu năm 2021 + Ban Giám đốc, Ông Dũng (Thành viên HĐQT), Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty, Bí thư Đoàn TN  Phòng họp Công ty
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 18/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 19/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7 
(Ngày 20/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật 
(Ngày 21/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     
 
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC