Lịch Công tác ngày 08.02.2021 - 14.02.2021 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 05.02.2021)
05/02/21

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 08/02/2021 đến 14/02/2021)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 05/02/2021

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 08/02/2021)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 09/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 10/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 11/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 12/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7 
(Ngày 13/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật 
(Ngày 14/02/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     
 
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC