Lịch Công tác ngày 18.01.2021 - 24.01.2021 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 15.01.2021)
22/01/21
 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 18/01/2021 đến 24/01/2021)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 15/01/2021

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 18/01/2021)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban Công ty


 
Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Cty;  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều + 14h00 Dự học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CQDN tỉnh lần V, Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần VII nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng viên Đảng bộ; cán bộ phòng, ban Công ty Hội trường Công ty
+ 16h30 Dự tổng kết năm 2020 vả triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Đồn Công an KCN Ông Cải (Trưởng BQLDA) Đồn Công an KCN Thị xã Phú Mỹ
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 19/01/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 20/01/2021)

Sáng

+ 08h30 Tham gia đánh giá giám sát hệ thống QLCL Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 Ông Kiều (Phó GĐ Cty); Cán bộ ISO các phòng, ban, đơn vị thuộc Công ty Phòng họp nhỏ Cty
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 21/01/2021)

Sáng

+ 09h00 Họp thông qua báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của công dân Ông Tuấn (Phó GĐ Cty), Phòng TCKT; Ông Tâm (Phó BQLDA), Ông Thành (BQLDA) Phòng họp VP đăng ký đất đai tỉnh BRVT
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 22/01/2021)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều + 14h30 Họp tổng kết và bình xét thi đua Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc tỉnh (khối thi đua số 5) năm 2020. Ông Kiều (Phó GĐ Cty), Bà Thu (VPTH) Tầng 3, Tòa nhà Hodeco
 + 16h30 Dự tiệc tổng kết năm 2020 Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ Ban QLDA Trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuân.
     
     
     

Thứ 7 
(Ngày 23/01/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật 
(Ngày 24/01/2021)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     
 
Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC