Lịch Công tác ngày 23.11.2020 - 29.11.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 20.11.2020)
25/11/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 23/11/2020 đến 29/11/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 20/11/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 23/11/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban Công ty. Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban Công ty  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 24/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 25/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 26/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh BRVT tháng 11 năm 2020 Đồng chí Lê Thanh Tùng - UVBTV ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Phòng họp Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp.
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 27/11/2020)

Sáng

+ 08h00 Tham dự Hội nghị Thông tin thời sự về tình hình biển, đảo năm 2020 Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Đảng ủy viên, Bí thư, Phó bí thư chi bộ, báo cáo viên Đảng ủy. Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh BRVT.
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 28/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 29/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC