Lịch Công tác ngày 16.11.2020 - 22.11.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 13.11.2020)
13/11/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 16/11/2020 đến 22/11/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 13/11/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 16/11/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban Công ty. Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban Công ty  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 17/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 18/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 19/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 20/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 21/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 22/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC