Lịch Công tác ngày 02.11.2020 - 08.11.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 30.10.2020)
06/11/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 02/11/2020 đến 08/11/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 30/10/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 02/11/2020)

Sáng

+ 08h00 Họp Giao ban Công ty tháng 11 năm 2020. Ban Giám đốc, Trưởng, phó phòng ban Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc, phụ trách kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 03/11/2020)

Sáng

+ 09h30 Họp xem xét phản ánh về bụi gỗ phát sinh từ Công ty Thượng Hảo làm ảnh hưởng đến Công ty TNHH Dobla Châu Á Ông Cải (Trưởng BQLDA), Ông Tâm (Phó BQLDA) Văn phòng BQLDA KCN Mỹ Xuân B1-CONAC
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 04/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 05/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 06/11/2020)

Sáng

+ 10h00 Dự Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm  cán bộ lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đồng chí Lê Thanh Tùng - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Phòng họp Đảng ủy Khối
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 07/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 08/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC