Lịch Công tác ngày 26.10.2020 - 01.11.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 23.10.2020)
28/10/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 26/10/2020 đến 01/11/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 23/10/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 26/10/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng, Ban Công ty. Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 27/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 28/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 29/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 30/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 31/10/2020)

Sáng

+ 09h30 Tham dự Lễ khánh thành Nhà điều hành dự án Khu Dân cư - Khu tái định cư - Khu công nghiệp Thủ Thừa Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng / Ban công ty. Khu phố 11, Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 01/11/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC