Lịch Công tác ngày 19.10.2020 - 25.10.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 16.10.2020)
16/10/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 19/10/2020 đến 25/10/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 16/10/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 19/10/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng, Ban Công ty. Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 20/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 21/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 22/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 23/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 24/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 25/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC