Lịch Công tác ngày 28.9.2020 - 04.10.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 25.9.2020)
24/09/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 28/9/2020 đến 04/10/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 25/9/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 28/9/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng / Ban Công ty. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Cty.  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 29/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 30/9/2020)

Sáng

+ 09h00 Họp HĐQT Công ty về kiểm điểm thực hiện hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ Quý 4 năm 2020 Chủ tịch HĐQT Công ty; Các Thành viên HĐQT Công ty; Ban Kiểm soát Công ty; Ban Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng, Ban, Chủ tịch CĐ, Thư ký Công ty Tại phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 01/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 02/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 03/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 04/10/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC