Lịch Công tác ngày 21.9.2020 - 27.9.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 18.9.2020)
22/09/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 18/9/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 21/9/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng / Ban Công ty. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Cty.  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 22/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 23/9/2020)

Sáng

+ Trước 07h00: Đại biểu có mặt tại Trụ sở cơ quan ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp để đi viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh; sau đó dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BRVT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên trù bị) Đồng chí Lê Thanh Tùng – UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Bà Rịa
     
     
     
     

Chiều

+ 13h15 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BRVT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đồng chí Lê Thanh Tùng – UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Bà Rịa
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 24/9/2020)

Sáng

+ 07h15 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BRVT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đồng chí Lê Thanh Tùng – UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Bà Rịa
     
     
     
     

Chiều

+ 13h15 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BRVT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đồng chí Lê Thanh Tùng – UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Bà Rịa
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 25/9/2020)

Sáng

+ 07h15 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BRVT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đồng chí Lê Thanh Tùng – UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Bà Rịa
     
     
     
     
 Chiều + 13h15 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BRVT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đồng chí Lê Thanh Tùng – UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Bà Rịa
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 26/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 27/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC