Lịch Công tác ngày 14.9.2020 - 20.9.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 11.9.2020)
15/09/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 14/9/2020 đến 20/9/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 11/9/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 14/9/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng / Ban Công ty. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Cty.  Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 15/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 16/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 17/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Dự Hội nghị thảo luận Tổ Đại biểu số 1 - Đoàn đại biểu Khối Cơ quan và Doanh nghiệp. Đồng chí Lê Thanh Tùng - Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Công ty, Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh BRVT 2020-2025 Hội trường UB MTTQ Việt Nam tỉnh BRVT.
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 18/9/2020)

Sáng

+ 08h30 Họp xác định diện tích xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC Ông Tuấn (Phó GĐ Cty), Phòng Đầu tư, Ban QLDA Phòng họp 309 Sở tài nguyên Môi trường tỉnh BRVT
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 19/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 20/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC