Lịch Công tác ngày 31.8.2020 - 06.9.2020 (Cập nhật lúc 08h00 ngày 31.8.2020)
03/09/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 31/8/2020 đến 06/9/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 08h00 ngày 31/8/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 31/8/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng/Ban Công ty. Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng/Ban Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 01/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 02/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 03/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Dự họp Thông qua báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của công dân. Ông Tuấn (Phó GĐ Cty); Ông Tâm (Phó BQLDA); Ông Thành (Ban QLDA) Phòng họp 1 - UBND Thị xã Phú Mỹ
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 04/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 05/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 06/9/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC