Lịch Công tác ngày 24.8.2020 - 30.8.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 21.8.2020)
20/08/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 24/8/2020 đến 30/8/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 21/8/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 24/8/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng/Ban Công ty. Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng/Ban Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 25/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ cần hòa giải về việc “Tranh chấp hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất và hợp đồng tín dụng”. Ông Tuấn (Phó GĐ CTy), Bà Trang (Trưởng P.ĐT), Tại phòng họp số 13 Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 26/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 27/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 28/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 29/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 30/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC