Lịch Công tác ngày 10.8.2020 - 16.8.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 07.8.2020)
11/08/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 10/8/2020 đến 16/8/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 07/8/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 10/8/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng/Ban Công ty. Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng/Ban Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 11/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 12/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 13/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 14/8/2020)

Sáng

+ 10h30 Thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ hộ Lê Thị Mai (Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC). Ông Tâm (Phó BQLDA), ông Thành (BQLDA), phòng TCKT Văn phòng Trung tâm phát triển quỹ đất Thị xã Phú Mỹ
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 15/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 16/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC