Lịch Công tác ngày 03.8.2020 - 09.8.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 31.7.2020)
05/08/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 03/8/2020 đến 09/8/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 31/7/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 03/8/2020)

Sáng

+ 08h00 Họp giao ban Công ty tháng 08/2020 Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban Cty; Giám đốc, Phó Giám đốc, P/tr kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 04/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h30 Dự họp lấy ý kiến nhân dân nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng Ông Tuấn (Phó GĐ Cty); Ông Cải (Trưởng BQLDA), Ông Tâm (Phó BQLDA) Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 05/8/2020)

Sáng

+ 08h00 Họp triển khai dự án Khu nhà ở CBCNV chuyên gia Khu Công nghiệp. Giám đốc Công ty, Ông Kiều (Phó GĐ Cty), Ông Tuấn (Phó GĐ Cty), Ông Hưng (Trưởng phòng KHKT), Bà Hạnh (Trưởng phòng TCKT), Bà Trang (Trưởng phòng ĐT), Ông Cải (Trưởng BQLDA) Phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 06/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 07/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều + 14h30 Họp lấy ý kiền về quy hoạch và đồ án quy hoạch KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng Ông Tuấn (Phó GĐ Cty), Bà Trang (Trưởng phòng ĐT), Ông Cải (Trưởng BQLDA) Hội trường UBND phường Mỹ Xuân
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 08/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 09/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC