Lịch Công tác ngày 27.7.2020 - 02.8.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 24.7.2020)
30/07/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 27/7/2020 đến 02/8/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 24/7/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 27/7/2020)

Sáng

+  08h00 Hội ý Ban giám đốc ;Trưởng các Phòng, Ban Công ty  Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Ban Công ty  Tại phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 28/7/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 29/7/2020)

Sáng

     
+  08h30 Tham dự Chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ của HĐQT Tổng Công ty Ông Dũng (Ủy viên HĐQT), Ông Kiều (Phó Giám đốc Công ty), Ông Tuấn (Phó Giám đốc Công ty), Ông Hưng (Trưởng P.KHKT), Bà Hạnh (KTT), Bà Trang (Trưởng phòng ĐT), Ông Tuyến (Chánh VPTH) Tại Tổng Công ty IDICO
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 30/7/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 31/7/2020)

Sáng

+ 09h00 Dự Lễ động thổ xây dựng cụm nhà xưởng và công trình phụ trợ Công ty TNHH Công nghệ Fuyuan. Ông Cải (Trưởng BQLDA) Tại KCN Mỹ Xuân  B1-CONAC
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 01/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 02/8/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC