Lịch Công tác ngày 06.7.2020 - 12.7.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 03.7.2020)
09/07/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 06/7/2020 đến 12/7/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 03/7/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 06/7/2020)

Sáng

 + 08h00 Họp giao ban Công ty tháng 07/2020 Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban Cty; Giám đốc, Phó Giám đốc, P/tr kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều + 14h00 Dự Hội nghị giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Tuyến (Chỉ huy Phó Quân sự Cty) Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Ấp Bắc 3, xã Hòa Long, TP Bà Rịa)
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 07/7/2020)

Sáng

+ 08h30 Dự Hội nghị Giao ban công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 Ông Kiều (Phó GĐ CTy) Tại Phòng họp lầu 1-Trụ sở Tổng Công ty IDICO
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 08/7/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 09/7/2020)

Sáng

+ 08h30 Dự họp xem xét thủ tục lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng tại thị xã Phú Mỹ. Ông Kiều (Phó GĐ Cty); Bà Trang (Trưởng phòng Đầu tư) Phòng họp A1, tầng 3, Sở Xây dựng
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 10/7/2020)

Sáng

+ 08h30 Dự  họp kiểm tra tình hình sử dụng đất nghĩa vụ tài chính của các đơn vị đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN và doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong KCN Mỹ Xuân B1-CONAC Phòng ĐT, Phòng TCKT, Ban QLDA Tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 11/7/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 12/7/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC