Lịch Công tác ngày 15.6.2020 - 21.6.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 12.6.2020)
12/06/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 15/6/2020 đến 21/6/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 12/6/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 15/6/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều + 14h00 Dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 CTy CPPT Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC Lãnh đạo Công ty Hội trường  Công ty
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 16/6/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 17/6/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 18/6/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 19/6/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 20/6/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 21/6/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC