Lịch Công tác ngày 08.6.2020 - 14.6.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 05.6.2020)
10/06/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 08/6/2020 đến 14/6/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 05/6/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 08/6/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều +14h00 Dự họp về việc xác định diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN Mỹ Xuân B1-CONAC Ông Tuấn (Phó GĐ CTy), Bà Trang (Trưởng PĐT), Bà Hạnh (Trưởng phòng TCKT) Tại Phòng họp số 309 Sở Tài nguyên và Môi trường T.BRVT
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 09/6/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 10/6/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 11/6/2020)

Sáng

+09h00 Họp về việc thông qua phê duyệt quy hoạch 1/2000 KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng. GĐ Công ty, Ông Kiều (PGĐ Cty) Bà Trang (Trưởng phòng Đầu tư), Ông Hưng (Trưởng phòng KHKT), Ông Cải (Trưởng BQLDA), Ông Tâm (Phó BQLDA), Cty AHCV  Phòng họp lớn Cty
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 12/6/2020)

Sáng

+ 08h30 Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 Ban Tổ chức, HĐQT, Ban GĐ, Ban kiểm soát và quý cổ đông Công ty Hội trường Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 13/6/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 14/6/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC