Lịch Công tác ngày 25.5.2020 - 31.5.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 22.5.2020)
22/05/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 25/5/2020 đến 31/5/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 22/5/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 25/5/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trường các phòng / ban Công ty.


 
Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Cty. Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 26/5/2020)

Sáng

+ 08h30 Dự Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Hội trường Công ty
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 27/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 28/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 29/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 30/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 31/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC