Lịch Công tác ngày 18.5.2020 - 24.5.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 15.5.2020)
18/05/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 18/5/2020 đến 24/5/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 15/5/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 18/5/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban Giám đốc, Trường các phòng / ban Công ty.


 
Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Cty. Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 19/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 20/5/2020)

Sáng

+ 08h30 Tham dự cuộc họp để giải quyết các kiến nghị, phản ánh về “Tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính ” và “Công tác tham mưu giải quyết các thủ tục” được quý Doanh nghiệp trực tiêp kiến nghị tại Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp ngày 06/03/2020 Ông Kiều (Phó GĐ CTy), Bà Trang (Trưởng P.ĐT) Tại phòng họp 201, Sở Nội Vụ
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 21/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 22/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 23/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 24/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC