Lịch Công tác ngày 04.5.2020 - 10.5.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 29.4.2020)
06/05/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 04/5/2020 đến 10/5/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 29/4/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 04/5/2020)

Sáng

+ 08h00 Họp giao ban Công ty tháng 05/2020


 
Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban Cty; Giám đốc, Phó Giám đốc, P/tr kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều + 14h00 Họp về việc thông qua phê duyệt quy hoạch 1/2000 KCN Mỹ Xuân B1-CONAC  mở rộng  Ông Hiếu (Phó GĐ CTy), Ông Tuấn (Phó GĐ CTy), Bà Trang (Trưởng PĐT), Ông Hưng (Trưởng P.KHKT), Ông Cải (Trưởng BQLDA), Ông Tâm (Phó BQLDA), CTy AHCV Phòng họp Công ty
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 05/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 06/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 14h00 Kiểm tra công tác thi công các gói thầu xây lắp XL05, XL06 & XL07 Ông Tuấn ( Phó GĐ CTy ), Ông Hưng (Trưởng P.KHKT) Tại Văn phòng  Tư vấn TV-02
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 07/5/2020)

Sáng

+ 08h30 Họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ Lê Thị Mai, Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC theo bản án hành chính Ông Tâm (Phó ban QLDA), Ông Thành (Ban QLDA) Phòng họp 1 - UBND Thị xã Phú Mỹ
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 08/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 09/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 10/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC