Lịch Công tác ngày 27.4.2020 - 03.5.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 24.4.2020)
24/04/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 27/4/2020 đến 03/5/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 24/4/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 27/4/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban. Ban Giám đốc; Trưởng các Phòng / Ban Công ty Phòng họp lớn Công ty.
     
     
     
     
 Chiều + 15h30 Họp triển khai kế hoạch tiến độ thi công và đảm bảo giao thông Dự án đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài Ông Tuấn (PGĐ Cty); Phòng KHKT, Công ty AHCV Số 200 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 28/4/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 29/4/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 15h00 Dự họp kiểm tra, xác nhận kết thúc thời gian bảo hành GTXL mặt đường, HTKT trên tuyến công trình đường Liên cảng Cái Mép-Thị Vải đoạn 7  Ông Tuấn (Phó GĐ CTy), Ông Hưng (Trưởng P.KHKT), Ông Thắng (GĐ XNTMDV và XD) Tại Hiện trường dự án đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải đoạn 7
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 30/4/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 01/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 02/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 03/5/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC