Lịch Công tác ngày 06.4.2020 - 12.4.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 03.4.2020)
06/04/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 06/4/2020 đến 12/4/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 03/4/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 06/4/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 07/4/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 08/4/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 09/4/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 10/4/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 11/4/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 12/4/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC