Lịch Công tác ngày 23.3.2020 - 29.3.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 20.3.2020)
24/03/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 23/3/2020 đến 29/3/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 20/3/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 23/3/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 24/3/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 25/3/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 26/3/2020)

Sáng

+ 08h30 Họp thống nhất phương án giải quyết thủ tục thuê đất trả tiền một lần từ năm 2048-2062 đối với diện tích 10.050 m2 tại KCN Mỹ Xuân B1-CONAC Ông Tuấn (PGĐ Cty) Bà Trang (Trưởng phòng ĐT), Phòng TCKT Phòng họp 309, Sở TNMT tỉnh BRVT
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 27/3/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 28/3/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 29/3/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC