Lịch Công tác ngày 16.3.2020 - 22.3.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 13.3.2020)
16/03/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 16/3/2020 đến 22/3/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 13/3/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 16/3/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 17/3/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 18/3/2020)

Sáng

+ 09h00 Làm việc với Trung tâm PTQĐ để kiểm tra rà soát hồ sơ, thống nhất đề xuất Phương án giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho Bà Lê Thị Mai thuộc DA KCN Mỹ Xuân B1-CONAC Ông Tâm (Phó BQLDA), Ông Thành (BQLDA) Tại Hội trường Phòng tài nguyên và Môi trường
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 19/3/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 20/3/2020)

Sáng

+ 09h00 Họp HĐQT Công ty về kiểm điểm hoạt động SXKD Quý I, Triển khai nhiệm vụ Quý II/2020 Chủ tịch HĐQT Công ty; Các Thành viên HĐQT Công ty; Ban Kiểm soát Công ty; Ban Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng, Ban, Chủ tịch CĐ, Thư ký Công ty Tại phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 21/3/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 22/3/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC