Lịch Công tác ngày 24.02.2020 -01.3.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 21.02.2020)
28/02/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 24/02/2020 đến 01/3/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 21/02/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 24/02/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 25/02/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 26/02/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 27/02/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 28/02/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều + 14h30 Họp tiền khởi công gói thầu XL 03: xây dựng đường, vỉa hè hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật cây xanh dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai Ông Tuấn (PGĐ Cty), ông Hưng (Trưởng phòng KHKT); ông Thắng (GĐ XN TMDV và HT) Phòng họp BQLDA đầu tư xây dựng KV quận 9
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 29/02/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 01/03/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC