Lịch Công tác ngày 17.02.2020 - 23.02.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 14.02.2020)
14/02/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 17/02/2020 đến 23/02/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 14/02/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 17/02/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
+ 09h00 Làm việc với Công ty Môi trường Á Đông Giám đốc CTy, Ông Kiều (Phó GĐ CTy), Ông Hiếu (Phó GĐ CTy), Ông Cải (Trưởng BQLDA), Ông Hưng (Trưởng P.KHKT), Ông Tâm (Tổng GĐ CTy AHCV), Ông Tâm (Phó BQLDA) Tại phòng họp Công ty
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 18/02/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 19/02/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 20/02/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 21/02/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 22/02/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 23/02/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC