Lịch Công tác ngày 13.01.2020 - 19.01.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 10.01.2020)
13/01/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 10/01/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 13/01/2020)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 14/01/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 15/01/2020)

Sáng

+ 09h00 Tổ chức Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2020 HĐQT; Trưởng BKS; Ban Giám đốc; BCH CĐ; Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội CCB; Đại biểu bầu từ các Phòng, Ban; Đơn vị trực thuộc Tại Hội trường lầu 2 Công ty IDICO- CONAC
     
     
     
     

Chiều

+ 16h30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020 Ông Cải (Trưởng BQLDA), Ông Dũng (Phó GĐ Xí nghiệp TMDV&XD) Tại Công an Thị Xã Phú Mỹ
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 16/01/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

+ 13h30 Tham dự Đại hội Chi bộ 2, Nhiệm kỳ  2020-2022 Đ/c Trần Thanh Kiều- Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Tại Phòng họp Công ty
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 17/01/2020)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều + 14h00 Dự Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022 Bí thư Đảng ủy Công ty Tại Phòng họp Công ty
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 18/01/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 19/01/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC