Lịch Công tác ngày 06.01.2020 - 12.01.2020 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 03.01.2020)
10/01/20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 06/01/2020 đến 12/01/2020)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 03/01/2020

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 06/01/2020)

Sáng

+ 08h00 Họp giao ban Công ty tháng 01/2020 Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng ban Cty; Giám đốc, Phó Giám đốc, P/tr kế toán các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN Phòng họp lớn Công ty 
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 07/01/2020)

Sáng

+ Công tác tại các tỉnh Miền Bắc Giám đốc Công ty Các tỉnh Miền Bắc
     
     
     
     

Chiều

 + Công tác tại các tỉnh Miền Bắc Giám đốc Công ty Các tỉnh Miền Bắc
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 08/01/2020)

Sáng

+ Công tác tại các tỉnh Miền Bắc Giám đốc Công ty  các tỉnh Miền Bắc
     
     
     
     

Chiều

+ Công tác tại các tỉnh Miền Bắc Giám đốc Công ty Các tỉnh Miền Bắc
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 09/01/2020)

Sáng

+ Công tác tại các tỉnh Miền Bắc   Giám đốc Công ty Các tỉnh Miền Bắc
     
     
     
     

Chiều

+ Công tác tại các tỉnh Miền Bắc Giám đốc Công ty Các tỉnh Miền Bắc
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 10/01/2020)

Sáng

+ Công tác tại các tỉnh Miền Bắc Giám đốc Công ty Các tỉnh Miền Bắc
+ 08h00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Kiều (PGĐ Cty) Tại Trụ sở Tổng Công ty IDICO
 + 08h00 Tham dự Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ông Tuyến - Bí thư Chi bộ 4.  Hội trường A, trung tâm Hội nghị tỉnh BRVT
     
     
 Chiều + 17h30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ ngành xây dựng năm 2020 của Sở Xây dựng T.BRVT Giám đốc Công ty Nhà hàng Maxim’s - Sảnh tầng trệt
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 11/01/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 12/01/2020)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC