Lịch Công tác ngày 23.12.2019 - 29.12.2019 (Cập nhật lúc 16h00 ngày 20.12.2019)
20/12/19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY
(Từ ngày 23/12/2019 đến 29/12/2019)

 

 Thời gian cập nhật lúc: 16h00 ngày 20/12/2019

 

 

 Thời gian

 

 Nội dung

 

 Thành phần dự họp

 

 Địa điểm

Thứ 2
(Ngày 23/12/2019)

Sáng

+ 08h00 Hội ý Ban giám đốc Cty, Trưởng các Phòng ban Ban giám đốc, Trưởng các Phòng ban Phòng họp Công ty
+ 10h00 Làm việc với Công ty tư vấn TTAD về tổ hợp dự án Conac Plaza GĐ Cty, Ông Kiều (PGĐ Cty), ông Tuấn (PGĐ Cty), Ông Hưng (Trưởng phòng KHKT), Bà Trang (Trưởng phòng Đầu tư), Bà Hạnh (KTT)  Phòng họp Công ty
     
     
     
 Chiều + 14h30 Họp kiểm điểm, đánh giá , xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019 Ban chấp hành Đảng bộ Cty; Bí thư các Chi bộ; Trưởng, phó Phòng,Ban Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     

 Thứ 3
(Ngày 24/12/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 4
(Ngày 25/12/2019)

Sáng

+ 09h00 Họp HĐQT  Công ty về việc Kiểm điểm thực hiện hoạt động SXKD Quý IV/2019 và  năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ quý I/2020. Chủ tịch HĐQT Công ty; Các Thành viên HĐQT Công ty; Ban Kiểm soát Công ty; Ban Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng, Ban, Chủ tịch CĐ, Thư ký Công ty Tại Phòng họp lớn Công ty
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 5
(Ngày 26/12/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Thứ 6
(Ngày 27/12/2019)

Sáng

     
     
     
     
     
 Chiều      
     
     
     
     

Thứ 7
(Ngày 28/12/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Chủ nhật
(Ngày 29/12/2019)

Sáng

     
     
     
     
     

Chiều

     
     
     
     
     

Khách hàng và Đối tác IDICO CONAC